آبان 21
1397

 

بر روی دکمه OK کلیک كنید و سپس در پنجره قبلی روی كليد Next کلیک و در صفحه پایانی كليد Finish را کلیک کنید.

انجام تنظیمات لازم به پایان رسیده است