تعرفه تبلیغات در گوگل

...نوع سرویس...

...میزان اعتبار در گوگل...

...هزینه تعرفه سرویس...

...مبلغ به تومان...

 

...هزینه راه اندازی... ...ارسال گزارش...
سرویس تست اعتبار 200 مبلغ قابل پرداخت 250.000
رایگان دارد
           
سرویس الف اعتبار 400 مبلغ قابل پرداخت 400.000
رایگان دارد
           
سرویس ب اعتبار 600 مبلغ قابل پرداخت 600.000
رایگان دارد
           
سرویس پ اعتبار 1000 مبلغ قابل پرداخت 800.000
رایگان دارد
           
سرویس ت اعتبار 1500 مبلغ قابل پرداخت 1.000.000
رایگان دارد
           
سرویس س اعتبار 2500 مبلغ قابل پرداخت 1.500.000
رایگان دارد
           
سرویس ج اعتبار 5000 مبلغ قابل پرداخت 2.500.000
رایگان دارد

Powered by WHMCompleteSolution