مرور محصولات و خدمات

فضا
ترافیک ماهانه
تعداد دامنه قابل میزبانی
تعداد اکانت ایمیل
تعداد امانت اف تی پی
محدودیت فضای دیتابیس
سیستم عامل
پایگاه داده
هزینه سالیانه
Plan A

50 مگابایت
1 گیگابایت
1
نامحدود
نامحدود
1 عدد
لینوکس
MySQL
300/000 ریالPlan B

100 مگابایت
2 گیگابایت
1
نامحدود
نامحدود
2 عدد
لینوکس
MySQL
500/000 ریالPlan C

200 مگابایت
4 گیگابایت
1
نامحدود
نامحدود
3 عدد
لینوکس
MySQL
700/000 ریالPlan D

500 مگابایت
10 گیگابایت
1
نامحدود
نامحدود
10 عدد
لینوکس
MySQL
1/300/000 ریالPlan E

1000 مگابایت
20 گیگابایت
1
نامحدود
نامحدود
20 عدد
لینوکس
MySQL
2/200/000 ریالPowered by WHMCompleteSolution