جستجوی ساده دامنه | انتقال دسته جمعی دامنه ها

قسمت جستجوی دسته جمعی دامنه به شما اجازه می دهد که بیش از نام 20 دامنه را یکجا جستجو نمایید. دامنه ها را هر کدام در یک خط در زیر وارد کنید - لطفا www. و یا http:// را در اول وارد نکنید


دامنه یکساله ثبت انتقال تمدید
.ir 1 50,000ریال 50,000ریال 50,000ریال
.com 1 400,000ریال 400,000ریال 400,000ریال
.net 1 450,000ریال 450,000ریال 450,000ریال
.org 1 500,000ریال 500,000ریال 500,000ریال
.info 1 500,000ریال 500,000ریال 500,000ریال
.biz 1 500,000ریال 500,000ریال 500,000ریال
.co 1 1,200,000ریال 1,200,000ریال 1,200,000ریال
.co.ir 1 500,000ریال 100,000ریال 500,000ریال
.tw 1 1,500,000ریال 1,500,000ریال 1,500,000ریال
.ws 1 1,300,000ریال 1,300,000ریال 1,300,000ریال


Powered by WHMCompleteSolution